Personal

Här är vi som arbetar på SecTec, slå oss gärna en signal!

Lennart Johansson 0708-25 89 95
Marcus Ronnemar 0708-25 89 98
John Flodin 0708-25 89 08
Richard 0708-25 89 05
Björn 0708-25 89 90
Johan 0723-70 95 02
Sam Andersson 0723-70 95 01
Mikael Lind Ekonomi 0706-29 43 31